اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

💢آئین تجلیل از فناوران شرکت کننده در دهمین نمایشگاه نواوری و فناوری ربع رشیدی شهرستان اسکو

🔸در مراسمی از فناوران و پژوهشگران شرکت کننده شهرستان اسکو در دهمین نمایشگاه رینوتکس که به عنوان فناور و ارائه کننده طرح و ایده ، حائز رتبه های برتر شده بودند تجلیل به عمل آمد . 🔸دکتر فلاح مشاور استاندار در حوزه علم و فناوری ی ضمن تشکر از زحمات فرماندار شهرستان اسکو در برگزاری […]