اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

مرتضی رعنای رئوف

تحصیلات فناور: کارشناسی ارشد مکاترونیک
شماره تماس فناور: 09210892763
ایمیل فناور: mortezarauf@outlook.com
مهارت های فناور:

  • گرافیک کامپیوتری
  • برنامه نویسی بک اند و فرانت اند
  • شبکه های کامپیوتری
  • طراحی سایت
  • عکاسی