اسکو

کمیته اقتصاد دانش بنیان اسکو

دانش بنیان اسکو

کمیته دانش بنیان اسکو

شهرستان اسکو

فرمانداری اسکو

ربات جوشکار

ربات جوشکار با مشخصات زیر نیازمندیم.

 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
 • لیست مشخصات
زمان پیشنهادی برای پروژه: 30 روز
مهارت های مورد نیاز برای پروژه: رباتیک
بودجه پیشنهادی برای پروژه: 1 میلیارد تومان

اگر میتوانید این پروژه را انجام دهید فرم زیر را پرکنید